Evlilik Sorunlarıma Nasıl Çözüm Bulabilirim?

“Evlilik sorunlarıma nasıl çözüm bulabilirim?” sorusuna cevap arayan belki milyonlarca insan var. Yaşadığımız ilişkilerde zaman zaman ters giden ve o ilişkilerden doyum almamızı engelleyen durumlar ortaya çıktığında psikoterapi en uygun çözüm yollarından birisi olarak çıkar karşımıza. Ancak psikoterapi (konumuz bağlamında evlilik terapisi) sürecine girmeden önce bize yardımcı olabilecek bir evlilik terapisti bulmak gerekmektedir. Burada en önemli soru şudur:

İyi Bir Evlilik Terapisti Nasıl Bulabilirim?

Aslında çok haklı bir sorudur bu soru. Çünkü her alanda, örneğin eğitimde, sağlıkta ve diğer hizmet alanlarında hep en iyi ve en doğru kişiyi bulmak isteriz. Özellikle de ruh sağlığı alanında hizmet sunan bir psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, aile ve evlilik terapisti arıyorsak, bulduğumuz psikoterapistlerin en doğru kişiler olduğundan tam olarak nasıl emin olabileceğimizi bilemeyiz. Hatta çevremizde soracak kimseler de bulamayız çünkü eğer çevremizdeki kişilerden birileri örneğin bir evlilik terapisi hizmeti alıyorsa bile bundan çoğu zaman haberimiz olmaz.

Doğası gereği gizli yürüyen bir süreçtir bu. Bu nedenle bulduğumuz evlilik terapistinin bize ilişkimizdeki problemlerin çözümünde yardımcı olabilecek doğru kişi olup olmadığını tanıdıklara sorup öğrenemeyiz. Geriye sadece tanımadığımız insanların internette yazdıkları tavsiye notları kalmaktadır. Bu tavsiyelerin de ne kadar geçerli ve güvenilir oldukları bazı soru işaretlerini içermektedir. Öyle ise ikinci soru ortaya çıkmaktadır:

Evlilik Terapistini Tam Olarak Tanımadan Psikoterapiye Başlarsam Fayda Görür müyüm?

Uzun yazı okumaktan sıkılan okuyucularımız için hemen cevap vereyim.

– Evet görürsünüz.

Şöyle ki psikoterapi süreci psikoterapistle danışan kişi arasında özel bir ilişkinin kurulduğu önemli bir süreçtir. Psikoterapi sürecinde kurulan ilişki çoğu zaman iyileşmenin ve düzelmenin de yardımcısı olmaktadır. Yani evlilik terapistinizle kurduğunuz ilişki, problem yaşadığınız ilişkinize de çözüm olabilecek bir model yaşantıyı içermektedir. Evlilik terapisti ile kurulan ilişkide kazanılan bazı hususlar, sorun yaşadığımız ilişkimize de rehberlik edebilecek ip uçlarına sahiptir.

Dolayısıyla internet ortamında çok kolayca iletişim bilgisini bulabileceğimiz bir psikolog veya psikoterapistten randevu aldıktan sonra yapabileceğimiz bazı ön bilgilenmelerden başka, sürece güvenmek oldukça önem taşımaktadır.

Evlilik Terapisine Başlamadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Hemen hemen bütün evlilik terapistlerinin internet sayfası bulunmaktadır. Bu sitelerde söz konusu uzmanların hangi alanlarda eğitim aldıkları ve ne tür problemlerin çözümü ile ilgilendiklerinin bilgisi de yer almaktadır. Burada ilk bakılması gereken bulduğumuz kişinin resmi eğitiminin hangi alanda olduğudur. Ruh sağlığı alanında yüksek lisans veya doktorası olup olmadığı da önemlidir. Ayrıca bu eğitimlerin haricinde katıldığı sertifika programları veya yaptığı akademik çalışmalar bulduğumuz kişinin alandaki bilgisi konusunda bize önemli veriler sunacaktır. Bu bilgilerden sonra öğrenilmesinde fayda olduğunu düşündüğüm başka bir husus da şudur:

Uyguladığı Özel Bir Psikoterapi Modeli Var mı?

Danışan kişi açısından bu bilgiye sahip olmak ilişki problemlerinin çözülmesinde çok da hayati değildir. Fakat bazı psikoterapi  ve aile ve evlilik terapisi modelleri danışanı sürece aktif bir şekilde katmayı ister. Çünkü bu modeller danışan kişilerin kendi problemlerini çözme gücüne sahip olduklarının altını çizer. Bu nedenle belli kavramların öğrenilmesini ve bazı tekniklerin daha sonra da uygulayabilmek üzere edinilmesini bekler. Örneğin seanslar arasında danışanların evde okumaları gereken bazı kitaplar veya okuma parçaları sunar.

Hatta bazı evlilik / çift terapisi yöntemleri psikoterapi sürecine tek başımıza katılıp katılamayacağınızı, evlilik terapisi söz konusu olduğunda eşlerin katılımının kesinlikle gerekli olup olmadığı konusunda bazı gereklilikler sunar. Eşinizin sürece katılmak istemediği durumlarda, sadece eşlerin katılması gereken bir yöntemi uygulayan bir evlilik terapistinin uyguladığı yöntem size göre olmayabilir. Bu ve benzeri nedenler evlilik terapistinin uyguladığı yöntemi öğrenmenin temel nedenleridir. Ancak yine tekrarlayacak olursak yöntem hakkında bilgi sahibi olmak, evlilik terapisi sürecinin olmazsa olmazı değildir.

Buraya kadar olan kısımda genelde danışanların ilk randevu alırken yönelttikleri bazı soruların altında yatan asıl sorulara yanıt vermeye çalıştım. Ancak yine de insanların psikoterapi sürecine başlamadan bazı şüpheleri yok edemeyecekleri açıktır ve de böyle olması gerekir. Bulduğumuz kişinin yeterli birisi olup olmadığını sorgulamadan yaşamımızla ilgili önemli kararlar alacağımız bir sürece girmek çok sağlıklı olmayabilir. O nedenle “Ya boşuna vakit ve para kaybedersem!” endişesi haklı bir endişedir ve bulduğunuz evlilik terapistine güvenmeniz ve ilk randevuyu almanız bu endişenin yok olması için gereklidir.

Terapiye Aktif Katılım

Sürece başladıktan sonrası için de şu noktayı vurgulamakta yarar var. Psikoterapi sürecinin sonuca ulaşması ve problemlerinizin çözüme kavuşması sadece karşınızdaki psikoterapistin aldığı eğitim veya yetkin olup olmaması ile ilgili değildir. Bu süreç yardım talep eden kişinin psikoterapi sürecine ne kadar aktif katıldığı ile de çok yakından ilgilidir. Yazının başında evlilik terapisti ile danışan arasında oluşturulan iletişimin ilişkideki problemleri çözmenin bir parçası olduğunu söylemiştim. “Bakalım bu sorunumu çözebilecek mi” diye koltuğuna oturduğumuz psikoterapist bize kısa sürede etkili ve faydalı bir yardımda bulunamaz. Sergilediğimiz “bakalım ne kadar maharetli birisi” yaklaşımı psikoterapistin uğraşması gereken başka bir sorun alanı haline gelmektedir.

Terapi sürecini psikoterapist ve danışan arasındaki karşılıklı etkileşim olarak tanımlarsak; bu etkileşim bazen en üst düzeyde kurulabilmekte, terapist ve danışan kısa sürede yol alabilmektedir. Ancak bazen bu etkileşimin iyi bir şekilde kurulamadığını görmekteyiz. Bunun tek bir sebebi yok. Birçok faktör terapist ve danışan arasındaki etkileşimin sağlıklı kurulamamasını doğrudan etkilemektedir. Örneğin danışanın sahip olduğu problemin şiddeti, kişilik yapısı, terapi sürecine ilişkin duygu ve düşünceleri, terapistin o sorun alanındaki tecrübesi vb. etkenler en başlıca etkenler olarak sayılabilir.

Burada önemli olan ikinci husus psikoterapiye vakit ve kaynak ayırma gerekliliğidir. “Bir sefer gidelim bakalım ne diyecek” yaklaşımı bazen yarardan çok zarar da getirebilmektedir. “Terapiye gittik o bile çözüm olmadı” fikri genelde tek seferlik psikoterapilerden sonra ortaya çıkmaktadır.

Evlilik terapisi bir süreçtir ve kısa süreli bir terapi modeli ortalama en az 7-8 seansı gerekli görmektedir. Elbette problemin niteliği ve danışan kişinin durumuna göre ortalama seans sayıları değişebilmektedir. Ancak tek seferlik görüşmelerden ilişkide bir düzelme elde edilemeyeceği söylenebilir. (Bazı durumlarda sunulan danışmanlık hizmetleri hariç)

Sonuç

Bir evlilik terapisti ile görüşülmek istendiğinde, bakılması gereken ilk şey hangi sorun alanlarında çalıştığı bilgisidir. Mesleki yaşamındaki tecrübe yılı da bakılabilecek ikinci husustur. Belli bir terapi modeli kullanıp kullanmadığı da özellikle bazı sorun alanları için önemli olabilir. Bunun dışında kendinizi sürece teslim edin, terapistinize güvenin ve olumsuzluk olarak gördüğünüz bir durum varsa bunu uzmanınızla paylaşın. Terapiyi bırakmak en son çare olsun.

Yorum yapın