İlişki Terapisti Kimdir?

İlişki terapisti, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, lisans programları üzerine aile ve evlilik terapisi, aile ve evlilik danışmanlığı alanlarında yüksek lisans yapmış veya yetkili kişi veya kuruluşlarca bu alanda eğitimden geçirilmiş kişilerdir. Alanımızda ilişki terapisti, ilişki danışmanı, aile ve evlilik danışmanı, aile ve evlilik terapisti gibi unvanların kullanıldığı görülmektedir. İlişki terapisti genellikle ilişkiler konusunda hizmet sunmakta, çiftler ve ailelere odaklanmaktadır.

İlişki terapisi hizmetinden yararlanmak istiyorsanız öncelikle size psikolojik destek sunacak olan ilişki terapisti bulmakla işe başlamalısınız. Bunun için etrafınızda böyle bir sürece girip yarar gören tanıdığınız bireyler varsa onların tavsiye ettikleri kişilerle irtibat kurabilirsiniz.

Veya internette google veya yandex arama motorları üzerinden “ilişki terapisti” anahtar kelimesini kullanarak arama yapabilirsiniz. Google’da arama yaptığınızda karşınıza onlarca ilişki terapistinin web sitesi çıkacaktır.

Bu durumda yapmanız gereken şey; tek tek tüm siteleri inceleyerek uzmanların öz geçmişlerini incelemeniz ve onlarla telefon aracılığı ile veya yüz yüze ön görüşme gerçekleştirmenizdir.

Özellikle yüksek lisans veya doktora çalışması ilişkiler, evlilik ve çiftler üzerine olan uzmanların sundukları hizmetleri inceleyebilir ve onlarla ön görüşme yapmak üzere iletişim bilgilerini sitelerinden alabilirsiniz.

İlişki terapisti ne yapar?

İlişki terapisti, bir ruh sağlığı uzmanı olarak, ilişkilerinde sorun yaşayan çiftlere yardımcı olur. İlişki terapisti, online terapi ya da yüz yüze terapi yöntemiyle destek sunabilmektedir. İlişki terapisi sürecinde uzmanın takip ettiği terapi kuramına göre amaçlar ve süreç değişebilmektedir.

İlişki terapistleri, çiftlerin ilişkilerindeki sorunları ele alarak, ilişkilerini iyileştirmeye yardımcı olurlar. İlişki terapistleri, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, çatışmaları çözmelerine ve daha sağlıklı bir şekilde birlikte çalışmalarına yardımcı olurlar. İlişki terapisi, çiftlerin birbirleriyle ilişkilerindeki sorunlarını daha iyi anlamalarına ve birbirlerine karşı daha duyarlı olmalarına yardımcı olur.

İlişki terapistleri, çiftlerle birlikte çalışarak, çiftlerin ilişkilerindeki sorunların kaynağını belirlemeye ve sorunları ele almaya yardımcı olurlar. Terapi sürecinde, çiftlerin birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde konuşmalarını sağlamak için çeşitli teknikler kullanırlar. Terapistler, çiftlerin birbirlerini anlamalarına ve birbirlerine karşı saygı duymalarına yardımcı olmak için empati kurma, dinleme ve sorun çözme becerileri gibi teknikleri kullanırlar.

İlişki terapistleri, çiftlerin hedeflerini belirleyerek, birbirlerine karşı daha anlayışlı ve destekleyici olmalarını sağlamak için çalışırlar. Terapistler ayrıca, çiftlerin ilişkilerindeki sorunları çözmek için uygulamaları gereken teknikleri öğretirler. İlişki terapistleri, terapi sürecinde çiftlerin ilerlemelerini izler ve gerektiğinde terapi planını yeniden değerlendirirler.

Sonuç olarak, ilişki terapistleri, çiftlerin birbirleriyle iletişimlerini ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanarak çalışırlar. İlişki terapisi süreci, çiftlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre değişebilir ve her terapi süreci farklıdır.

Şema terapi yöntemini kullanan ilişki terapisti

Yapacağınız ön görüşmede ilişki terapistinin hangi psikoterapi ekolünü takip ettiği, görüşme ücreti, görüşmelerin ortalama olarak en az kaç seanstan oluştuğu, online destek sunup sunmadığı gibi soruları yönlendirebilirsiniz. Alacağınız cevaplara göre kararınızı şekillendirebilirsiniz.

Şema terapi yöntemini kullanan bir ilişki terapisti arıyorsanız, bulduğunuz ilişki terapistinin bu alanda eğitimi olup olmadığını öğrenmenizde yarar bulunmaktadır. Şema terapi, birçok farklı terapi tekniği içeren bir yaklaşımdır ve ilişki terapisi gibi birçok farklı terapi alanında kullanılabilir. Şema terapi, kişinin erken yaşam deneyimleri ve inançlarından kaynaklanan kalıplı düşünce ve davranışları ele alarak, kişinin olumsuz duygularından kurtulmasına yardımcı olur.

Şema terapi uygulayan ilişki terapistleri, çiftlerin her birinin kendi kişisel şemalarının ve bu şemaların ilişkilerine nasıl etki ettiğinin farkına varmalarına yardımcı olur. Terapistler, çiftlerin ilişkilerindeki sorunların arkasındaki kalıplı düşünceleri ve davranışları belirlemelerine yardımcı olurlar.

Şema terapi uygulayan ilişki terapistleri, çiftlerin kişisel şemalarını ve birbirleriyle ilişkilerindeki şemalarını ele alarak, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerine karşı daha empatik olmalarına yardımcı olurlar. Terapistler, çiftlerin ilişkilerindeki sorunlu davranışları tanımlamalarına ve daha sağlıklı bir ilişki kurmak için alternatif davranışlar öğrenmelerine yardımcı olurlar.

Şema terapi uygulayan ilişki terapistleri, çiftlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanırlar. Terapistler, çiftlerin birbirlerini anlamalarına ve birbirlerine karşı daha saygılı olmalarına yardımcı olmak için, empati kurma, dinleme ve doğru ifade etme becerileri gibi teknikleri kullanırlar.

Sonuç olarak, şema terapi uygulayan ilişki terapistleri, çiftlerin kişisel şemalarını ve ilişkilerindeki şemalarını ele alarak, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olurlar. Terapistler, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine ve daha iyi sorun çözme stratejileri öğrenmelerine yardımcı olurlar.

Şema terapi odaklı ilişki terapisinde seans yapısı

Şema terapi belirli test ve ölçeklerin uygulanması ile başlayan bir süreçtir. Bu ölçeklerin başında Young Şema Ölçeği, Young Ebeveynlik Ölçeği, Mod Ölçeği, Şema Kimyası Ölçeği gibi ölçekler gelmektedir. Young Şema Ölçeği bireylerin ilişkilerinde uyum bozucu etki yapan şemalarını bulmaya yarayan bir ölçektir. Bir nevi kişiliğinizin uyum bozan yanlarının tespiti diyebiliriz.

Young Ebeveynlik Ölçeği ise uyum bozucu şemalarımızın gelişmesinde anne-babamızın nasıl bir etkisi olduğunu ölçmeye yarayan bir ölçektir. Mod Ölçeği uyum bozucu modlarımızı tespit etmeye yaramaktadır. Son olarak Dr. Kadir Burak Salimoğlu tarafından geliştirilen Şema Kimyası Ölçeği de eşlerin birbirlerini seçmelerinde şema kimyasının rolü olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

Bu ölçeklerin uygulanmasıyla birlikte kişiliğimizin uyum bozucu yanlarının ilişkimize nasıl etki ettiğine ilişkin ön görüde bulunmak mümkündür. Şema terapi yöntemini uygulayan ilişki terapisti bu ölçeklerin sonuçlarını seanslarda sizinle birlikte ele almaktadır. Şema terapide kişilik incemecesi merkezi öneme sahiptir. Bu nedenle bütün görüşmeler çift görüşmesi şeklinde gerçekleştirilmemektedir. Bazı görüşmeler bireysel görüşmeler şeklinde yürütülmektedir.

Şema kimyası ilişki terapisindeki önemli kavramlardan bir tanesidir. Şema kimyası kavramı uyumsuz çiftlerin birbirlerini nasıl seçtiklerine ilişkin teorik bir model ortaya koymaktadır. Bu modele göre uyum bozucu şemalarımızın etkisiyle, uyumsuz yanlarımızı tetikleyecek kişileri kendimize partner ve eş olarak seçmekteyiz. Şema terapisi uygulayan bir ilişki terapisti eşinizle aranızdaki şema kimyasını da araştırmaktadır. Bu sayede eşinizle birbirinizi seçmenizin arka planında uyum bozucu şemaların etkisinin olup olmadığını anlamanız mümkün olabilmektedir.

Şema terapinin çift ilişkilerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili oldukça etkili yöntemler sunduğunu belirtmekte yarar var. Şema terapi odaklı ilişki terapisi, ilişki sorunlarına yönelik pratik çözümler üreten, çiftlerin kişilik yapılarındaki uyumsuz yanları belirleyerek, bu yanların törpülenmesine yardımcı olan bir yapıya sahip. Kısacası şema terapi eşler arası ilişki sorunlarında oldukça etkili bir yöntemdir.

İlişki terapisi sürecine çift olarak mı katılmak gerekiyor?

Farklı psikoterapi ekolleri bu konuda farklı yaklaşımlar ortaya koyabilmektedir. Şema terapi yönelimli bir ilişki terapisinde çift olarak katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlişki terapisi eşiniz veya partneriniz katılmadan da yürütülebilmektedir. Ayrıca sürecin ilerleyen zamanlarında eşinizin katılma imkânı bulunmaktadır.

Burada vurgulanması gereken husus, ilişki terapisi sürecine katılmak istemeyen eşin zorla bu sürece dahil edilmeye çalışılmasıdır. Kişilerin gönüllü olarak katılmadıkları bir ilişki terapisi sürecinden yarar elde etmek mümkün değildir. Bununla birlikte ilişki terapisi genellikle çiftlerin birlikte katıldığı bir terapi türüdür, ancak bazı durumlarda bireysel olarak da katılınabilir.

Çiftlerin birlikte terapiye katılması, terapinin etkili olması için en iyi seçenek olabilir. Çünkü çiftler birbirleriyle ilişkilerindeki sorunları ve iletişim eksikliklerini birlikte ele alarak, sorunların kaynağını daha iyi anlayabilirler. Çiftler, terapistleri aracılığıyla birbirleriyle daha iyi iletişim kurmayı ve ilişkilerindeki sorunları çözmeyi öğrenirler.

Ancak, bazen çiftlerin birlikte terapiye katılması mümkün olmayabilir. Örneğin, bir eş diğerini aldatmış olabilir ve diğer eş bu durumla yüzleşmeye hazır olmayabilir. Bu durumda, bir eş bireysel olarak terapiye başlayabilir ve daha sonra diğer eş de terapiye katılmaya karar verebilir.

Bazı durumlarda da, çiftlerin birlikte terapiye katılmak istememesi veya bir eşin terapiye gitmeye isteksiz olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda, bireysel olarak terapiye başlamak da mümkündür. Terapist, bireysel olarak çalışarak, kişinin ilişki sorunlarına ve kişisel gelişimine odaklanır ve bu da ilişkiyi olumlu yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, ilişki terapisi genellikle çiftlerin birlikte katıldığı bir terapi türüdür, ancak bazı durumlarda bireysel olarak da katılınabilir. Hangi yöntemin tercih edileceği, her bir durumun özelliklerine ve çiftin tercihlerine bağlıdır.

Online ilişki terapisti sorunları çözebilir mi?

Online görüşmeler gündelik yaşamda kullandığımız skype, zoom, whatsapp, google meet gibi programlar üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede, coğrafi engeller veya zaman kısıtlamaları nedeniyle terapiye katılmaları zor olan çiftler için daha erişilebilir hale gelir. Bunun için vaktinizin müsait olması ve internetinizin olması yeterlidir. Ve tabi rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda olmanız gerekmektedir. Dikkatinizi dağıtacak bir ortamda görüşme atmosferine girmeniz ve odaklanmanız oldukça zor olacaktır.

Online ilişki terapisti sunduğu hizmetle ilişki sorunlarının çözümünde etkili olabilmektedir. Online ilişki terapistleri ile özellikle yurt dışında oldukça sık karşılaşılmaktadır. Yaşadığımız pandemi süreci de online ilişki terapisi hizmetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Online ilişki terapisi hizmeti bazı kişiler için oldukça da pratiktir.

Örneğin bulunduğunuz şehirde destek alabileceğiniz bir ilişki terapisti yoksa, farklı meşguliyetleriniz nedeniyle günlük yol dahil en az 2-3 saatinizi ayıramayacak durumdaysanız, yurtdışında yaşıyor ve Türkiye’de yaşayan bir uzmandan destek almak istiyorsanız online ilişki terapisi tam size göre bir yöntem diyebilirim.

Sonuça olarak evet, ilişki sorunları online terapist tarafından çözülebilir. Son yıllarda, online terapi hizmetleri giderek daha popüler hale gelmiştir ve bu hizmetler çiftlerin ilişki sorunlarını çözmeleri için bir seçenek haline gelmiştir.

Çiftler, online terapi yoluyla, çeşitli ilişki sorunlarına odaklanabilirler. Örneğin, iletişim problemleri, güven sorunları, cinsel sorunlar, çatışmalar, sadakatsizlik, evlilik öncesi danışmanlık gibi sorunlar ele alınabilir. Online terapistler, çiftlerin ilişkilerindeki sorunların kaynağını anlamalarına ve olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olacak araçları sunabilirler.

Ancak, herhangi bir terapi türünde olduğu gibi, online terapi de terapistin yeteneklerine ve deneyimine bağlıdır. Çiftler, bir online terapist seçerken, lisanslı, deneyimli ve akredite edilmiş bir terapist seçmeleri önemlidir. Ayrıca, çiftlerin birbirleriyle ve terapistleriyle güvenli ve gizli bir ortamda iletişim kurabildiklerinden emin olmaları gerekir.

Sonuç olarak, online terapi, çiftlerin ilişki sorunlarını çözmeleri için bir seçenek olarak kabul edilebilir. Bu, çiftlerin coğrafi veya zaman kısıtlamaları nedeniyle terapiye katılmalarını zor hale getiren durumlarda özellikle faydalı olabilir.

İlişki terapistine gitmeden önce neler yapmalıyım?

İlişki terapistine gitmeden önce yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

 1. Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı tanıyın: İlişki terapisi, çiftlerin iletişim eksikliklerini ve duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, terapiye gitmeden önce, kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı tanımak önemlidir. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Hangi konularda sorun yaşıyorum? Hangi konularda ne hissediyorum? Hangi konularda ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyorum?
 2. Açık ve dürüst olun: İlişki terapisi, açık ve dürüst bir iletişim gerektirir. Terapistinizle ilişkinizde yaşadığınız sorunları ve endişelerinizi paylaşmak, terapi sürecinin etkili olmasına yardımcı olur. Kendinizi ifade ederken, diğer kişiyi suçlamamaya ve açık fikirli olmaya çalışın.
 3. Kendinize hedefler belirleyin: İlişki terapisi, çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki sorunları ele almalarına yardımcı olur. Bu nedenle, terapiye gitmeden önce kendinize belirli hedefler belirlemek faydalı olabilir. Hangi konularda gelişmek istediğinizi düşünün ve bunları terapistinizle paylaşın.
 4. Açık fikirli olun: İlişki terapisi, bazen beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Terapi sürecinde, kendinizi ve ilişkinizi farklı bir perspektiften görebilirsiniz. Bu nedenle, açık fikirli olmak ve terapi sürecinde kendinizi geliştirmeye açık olmak önemlidir.
 5. İyi bir terapist seçin: İlişki terapisi, iyi bir terapistin yönetiminde en etkili şekilde çalışır. Bu nedenle, bir ilişki terapisti seçerken, lisanslı, deneyimli ve akredite edilmiş bir terapist seçmek önemlidir. Ayrıca, terapistinizle uyumlu olduğunuzdan emin olun ve kendinizi güvende ve rahat hissettiğinizden emin olun.
 6. Sorununuzla ilgili ilişki terapistiyle ön görüşme yapın.
 7. Şema terapi odaklı çalışan bir terapistle görüşecekseniz ölçekleri doldurun.
 8. www.iliskiterapisti.com sitesindeki yazıları inceleyin.

Sonuç olarak, ilişki terapisine gitmeden önce, kendinize açık hedefler belirleyin, açık fikirli olun ve iyi bir terapist seçin. Bu adımlar, terapi sürecinin daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

İlişki terapisti danışanla aynı cinsiyette mi olmalı?

Hayır, bir ilişki terapistinin cinsiyeti ilişki terapisi için bir gereklilik değildir. İlişki terapisi, terapistin cinsiyetiyle ilgili değil, terapistin lisanslı, eğitimli, deneyimli ve etik standartlara uymasıyla ilgilidir. Terapistinizin cinsiyeti, terapi sürecinin etkisini veya kalitesini belirlemez.

Bununla birlikte, bazı çiftler terapistin cinsiyeti konusunda tercihlerini belirtebilirler ve terapistin cinsiyeti hakkında konforlu hissetmek isteyebilirler. Bu durumda, terapistinizle konuşarak, sizin tercihlerinize göre uygun bir terapist seçebilirsiniz. Ancak, terapistin cinsiyeti konusunda tercih yapmak bir zorunluluk değildir ve terapistin deneyimi ve uzmanlığına odaklanmak en önemli faktördür.

İlişki terapistinin evli olması gerekir mi?

İlişki terapistinin evli olup olmaması, terapistin mesleki yeterliliğini veya etkililiğini belirlemez. İlişki terapisi, profesyonel bir terapistin yönetiminde yürütülen bir tedavi sürecidir ve terapistler, belirli eğitim, sertifikasyon ve lisanslama gereksinimlerine sahiptirler. Bu nedenle, bir ilişki terapistinin evli olup olmaması, terapi sürecinin etkililiği üzerinde bir etkiye sahip değildir.

Terapistler, mesleklerinde yüksek bir etik standart sergilemek zorundadırlar ve etik kodları, terapistlerin müşterileriyle olan ilişkilerindeki sınırları belirler. Bu sınırlar, terapistin özel hayatıyla ilgili olabilecek herhangi bir konuda da geçerlidir. Terapistler, kişisel yaşamlarındaki herhangi bir sorunun müşterilerine yansımasını önlemek için sıkı etik kurallarına uymak zorundadırlar.

Sonuç olarak, bir ilişki terapistinin evli olup olmaması, terapi sürecinin etkililiğine etki etmez. Terapistler, mesleklerinde yüksek bir etik standart sergilemek zorunda olduklarından, özel hayatlarındaki sorunların müşterilerine yansımasını önlemek için sıkı etik kurallara uymaktadırlar.

Kimler ilişki terapisti ile görüşmelidir?

Aşağıdaki cümleler kendisine tanıdık gelen, bu veya buna benzer cümleler bende var diyenler ilişki terapistinden randevu almalıdır:

 • Kendimi karşı cinse ifade etmekte zorlanıyorum,
 • Kız/erkek arkadaş bulmakta zorlanıyorum,
 • Bulduğum kişi çoğu zaman doğru kişi olmuyor,
 • Kendime sevgili olarak seçtiğim kişiler sürekli aynı çıkıyor ve ilişkilerimin hepsi kötü sonla bitiyor,
 • Kimseyle duygusal olarak fazla yakınlaşamıyorum, çünkü her an ilişkim sona erecekmiş gibi hissediyorum,
 • Yeni evliyiz ama eşim evlendikten sonra değişti,
 • Yeni evliyiz ama boşanma noktasına geldik,
 • Eşimle sürekli çatışma içindeyiz sürekli aynı konuları tartışıyoruz,
 • Eşimin ailesi hayatıma çok fazla müdahil oluyor artık patlama noktasına geldim,
 • Çocuğumuza kimin bakacağına karar veremiyoruz, ben eşimin ailesinin bakmasını istemiyorum,
 • Ayrıldık ama tekrar bir araya gelmek istiyoruz, fakat bu sefer yürütebilir miyiz öğrenmek istiyoruz,
 • Eşim beni aldattı ne yapacağımı bilmiyorum,
 • Eşimi aldattım, ilişkimi nasıl eski durumuna döndürebilirim,
 • Eşimin bana yalan söylediğine, beni aldattığına inanan bir yanım var, sürekli tartışıyoruz,
 • Eşimle cinsel ilişkimiz nerdeyse kalmadı…

Yukarıdaki sorun cümlelerini artırmak mümkün. Ama ilişki terapistinin hangi alanlarda çalıştığının net bir şekilde anlaşılması açısından yeterli olduğunu düşünüyorum.

Yorum yapın