Bütün ilişkilerde sorunlar yaşanabilir, peki bitme noktasına gelmiş bir ilişkiyi kurtarmanın yolları nelerdir?

İlişkiyi Kurtarmanın Yolları Nelerdir?

yazar:

kategori:

Bütün ilişkilerde sorunlar yaşanabilir, peki bitme noktasına gelmiş bir ilişkiyi kurtarmanın yolları nelerdir? En başta şu kural hiç bir zaman akıldan çıkarılmamalıdır, “hiçbir sorun kalıcı değildir”. Bazen kendi çabanızla bazen de zamanın etkisiyle sorunlar çözülüverir. Bir çok çift ilişkisindeki problemleri nasıl çözeceği konusunda çıkmaza girebilir. Bu yazıda ilişkiyi kurtarmanın yolları ele alınmaktadır. İlişkisinde sorunlar yaşayan bireylere pratik tavsiyeler içermektedir.

Eleştiriden Kaçının

İlişkiyi kurtarmanın yolları 1 numarada eleştiriden uzak durmak bulunmaktadır. Bir ilişkiyi yıpratan en büyük unsur eleştiridir. Genelde katı standartları olan, cezalandırıcılık şeması yüksek olan veya narsist yapıdaki eşlerin daha çok eleştiride bulunduklarını görmekteyiz. Buradaki eleştiri bir durumu kritik etmek anlamındaki eleştiri değildir. Eşinin/sevgilisinin davranışını veya düşüncesini değersizleştiren, onunla dalga geçen, küçümseyen bir eleştiriden bahsedilmektedir.

Eleştiri boşanmayla veya ayrılıkla sonuçlanan çoğu ilişkinin en temel unsuru oluvermiştir. Bu nedenle eğer ilişkinizde eleştiri unsuru aktifse bu tutumunuzla mücadele etmelisiniz.

Olumlu Duygularınızı Gösterin

İlişkiyi kurtarmanın yolları 2 numarada olumlu duyguların gösterilmesi yer almaktadır. Çoğu çift olumlu duygularını birbirlerine göstermekten çekinmektedir. Özellikle evliliğin veya ilişkinin ilerleyen yıllarında birbirine olumlu duygu gösterme davranışında azalmalar olduğu görülmektedir. Sevgi, onaylama, destek, ilgi içeren duyguların eşi veya sevgiliye açıktan ve doğrudan iletilmesi ilişkide doyumu arttıran bir husustur.

Çoğu zaman ya kişilik yapısı ya da kültürel arka planın etkisiyle olumlu duyguların gösterilmesinde çekingen olmak ilişkiyi bir süre sonra sevgi problemi ile başbaşa bırakabilmektedir. Özellikle duygusal yoksunluk şemasına sahip olan bireyler olumlu duyguların kendilerini gösterilmesini beklemektedir. Olumlu duyguların sergilenmemesi duygusal desteğin sunulmaması anlamında yorumlanacağı için bir süre sonra acaba sevilmiyor muyum sorusunu gündeme getirebilecektir. Bu nedenle olumlu duyguların ilişkide açıkça ifade edilmesi önemlidir.

Olumsuz Duygularınızı da Gösterin

İlişkiyi kurtarmanın yolları 3 numarada olumsuz duyguların gösterilmesi yer almaktadır. Olumsuz duygular çoğu zaman ilişkide gösterilmemesi gereken duygular olarak kabul edilmektedir. Ancak insan olumlu duyguları kadar olumsuz duygularını da paylaştığında sahici ve doğal bir iletişim kurmuş olur. Sorun olumsuz duyguların nasıl paylaşıldığı noktasında ortaya çıkmaktadır. Çiftler olumsuz duygularını içlerinde biriktirip bir patlamayla birlikte veya eleştiri şeklinde ya da suçlama şeklinde birbirlerine sunduklarında olumsuz duygular yıkıcı bir etkiye sebep olabilmektedir.

Ancak kişinin öfkesini, kızgınlığını, incinmişliğini eşine/sevgilisine ifade etmesi doğal duygularının sevdiği kişi tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir ilişkide anlaşıldığını hissetmek doyumu artıran önemli bir unsurdur. Çiftler olumsuz duygularını birbirleriyle paylaştıklarında bunu yıkıcı bir durum gibi algılamak yerine, sevdiği kişinin ilişkisi ile ilgili düşüncelerini ortaya koyuşu şeklinde kabul etmelidir.

Birlikte Etkinlik Yapın

İlişkiyi kurtarmanın yolları 4 numarada birlikte etkinlik yapmak yer almaktadır. Bir ilişki iki bireyin ortak bir yaşam stratejisi oluşturmak, tek başına yaşamak yerine partneri ile birlikte ortak bir yaşam kurmasını i̇fade etmektedir. İki bağımsız bireyin bu bağımsızlıklarını kurdukları ilişki içerisinde de devam ettirmeleri ancak bir arkadaşlık ilişkisi içersinde mümkün olur. Romantik ilişkide bireyler ilişkinin ortak alanında değişmek, ilişkinin bütünü içinde yeni bir benlik kazanmak zorundadırlar.

Bunu sağlamak birlikte ortak etkinlikler yapmaktan geçmektedir. Rutinleşmiş, heyecanını kaybetmiş ilişkilerin en büyük sorunlarından bir tanesi ortak etkinliklerin sayısında ve niteliğindeki azalmadır. İlişkide heyecanı arttırmak için birlikte yapılan etkinliklerin hem sayıca fazla hem de yeterlik anlamında belli bir kaliteye sahip olması beklenmektedir. Ortak etkinliklerde özellikle ilişkide heyecan azaldığı düşünülüyorsa, heyecan verici, şaşırtıcı, birliktelik unsurunun vurgulanmasına katkı sağlayıcı etkinliklerin düzenlenmesi yararlı olmaktadır. Çiftlerin her zamanki rutinin dışına çıkarak baş başa kalmaları, uzun zamandır yapamadıkları bir etkinliği yapabilmek için fırsat yaratmaları, eşinin/sevgilisinin yapmayı isteyip de yapamadığı etkinlikler için olanak oluşturulması bu tür etkinliklerin başında gelmektedir.

Cinsel Yaşamınıza Önem Verin

İlişkiyi kurtarmanın yolları 5 numarada yaşamın ve ilişkilerin en önemli dinamiklerinden biri olan cinsellik yer almaktadır. Cinsellik ilişkilerde doyumu ve kaliteyi artıran ya da azaltan dinamiklerin başında gelmektedir. Rutin ilişkilerde cinsellik bazen ilişkideki önemini yitirebilmektedir. Cinselliğin öneminin yitirilmesinde bazen çiftlerin kişilik yapıları, bazen içinde yaşanılan kültür bazen de yanlış bilinen şeyler rol oynamaktadır.

Cinsellik başlı başına ele alınması gereken bir konudur. Çiftler cinsel deneyimlerini açık bir şekilde birbirleriyle konuşabildikleri, cinsel taleplerine birbirlerine rahatsızlık duymadan iletebildikleri durumlarda ilişkideki doyum düzeyi yükselmektedir. Birbirini utandıran çiftler cinsel arzularını paylaşmaktan çekineceklerdir. Ayıplanacaklarını düşündükleri için cinsel yaşamlarında kendilerini rahat hissetmeyeceklerdir. Bazı cinsel arzuların bireysel, kültürel veya dini nedenlerle kabul edilemez olduğu durumlarda dahi, çiftler bu arzuları gerçekleştirmeseler de bu arzuların paylaşılmasına imkan tanımalıdır. Cinselliğin çift arasında bir tabu gibi varolması, eşler arasındaki doğallığa zarar vereceği gibi duyguların bastırılmasına da neden olacaktır.

Bu nedenle cinsel arzuların konuşulması, çift için kabul edilebilir sınırlar dahilinde cinsel etkinliğin renklendirilmesi rutine dönmüş, heyecanını kaybetmiş bir ilişkinin kurtarılmasında büyük rol oynayacaktır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir