Özgüven sorunları modern dünyada bireylerin önemli sorunlarının başında gelmektedir.

Özgüven Sorunları İlişkileri Nasıl Etkiler?

yazar:

kategori:

Özgüven sorunları modern dünyada bireylerin önemli sorunlarının başında gelmektedir. Özgüven, insan psikolojisinde önemli kavramlardan bir tanesidir. Günlük yaşamda dilimize yerleşmiş ve sıkça kullanılmaktadır. “Özgüveni yok ya da özgüvenli bir insan” gibi söylemleri sıkça duyuyoruz.

Özgüven aslında var ya da yok genellemesi ile ele alınabilecek bir kavram değildir. Yani bir kişide özgüven tamamen yok diyemeyiz. Dahası özgüven kişinin tüm eylemlerinde aynı düzeyde kendini göstermemektedir.

Bir kişi iş yaşamında özgüvenli davranabilirken ya da akademik konularda özgüven sahibi iken sosyal ilişkilerde özgüvenli davranışlar sergilemekte zorlanabilmektedir. Buradan anlayacağımız özgüven mutlak anlamda bir kişide var ya da yok denilebilecek bir kavram değildir.

Özgüven Artırılabilir mi?

Bu önemli bir sorudur. Acaba özgüven artıp eksilebilen bir kavram mıdır? Yapılan araştırmalar bize özgüvenin artabildiğini ve eksilebildiğini göstermektedir. Değişebilmesi nedeniyle de özgüveni düşük kişiler, özgüvenlerini artırmak için neler yapabileceklerini araştırmaktadır.

Özgüven yapılandırılmış eğitim programları ile artırılabilmektedir. Bunun için psikolojik danışma sürecine girilmesi etkili olmaktadır. Ayrıca bireyler yaşamlarında atacakları bazı adımlarla özgüvenlerini artırabilmektedir. Bu adımların başında kişinin kendini eksik hissettiği alanlardaki becerilerini artırması gelmektedir. Örneğin akademik alanda özgüveni düşük bir kişinin, akademik anlamda bazı başarılar elde etmesi, özgüveninin yükselmesine neden olabilmektedir. Bunun için kurs alması gerekiyorsa kurs, belli eğitimler alması gerekiyorsa o eğitimleri alması ve gireceği sınavlarda adım adım bazı başarılar elde etmesi gerekmektedir.

Özgüven Eksikliği İlişkilere Nasıl Yansır?

Kişilerarası ilişkilerde özgüveni düşük kişiler sorun yaşayabilmektedir. Kendini açma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, sorun çözme gibi alanlarda çatışmalar yaşayabilmektedir. Özgüveni düşük olan bazı kişiler ilişki kurdukları kişileri hakimiyetleri altına almaya çalışmaktadır. Özgüven temel bir ihtiyacımız olan saygı görme ihtiyacı ile iç içe olan bir kavramdır. Özgüveni düşük olan bir kimse saygı görmeye ilişkin davranışlarda hassas davranabilmekte, saygısızlığı çağrıştıran davranışlara karşı toleransı düşük olabilmektedir. Romantik ilişkisinde sevgilisinden veya eşinden saygı görmediğinden şikayet edebilmektedir.

Özgüvenin düşük olması çocukluk yıllarındaki çocuk ebeveyn etkileşimine bağlı olabilmektedir. Bu durumlarda psikolojik danışma süreci bireylere kendilerini tanımaları ve özgüvenlerini artırmaları yönünde yardımcı olmaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir