İlişki Terapisi Nedir?

İlişki terapisi, ilişkideki problemleri çözmek, çatışmaları azaltmak veya ilişkiyi geliştirmek için yapılan bir terapi türüdür. İlişki terapisi, evli çiftler, nişanlılar ve herhangi bir türde romantik ilişkisi olan herhangi bir insan için faydalı olabilir. İlişki terapisi aynı zamanda aile terapisi olarak da bilinir, çünkü aile içindeki ilişkileri ele alır. İlişki terapisi hizmetinden yararlanmak için evli olma şartı bulunmamaktadır.

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olmak demek, doğamız gereği başkaları ile iletişim kurmamız ve bir ilişki geliştirmemiz anlamına gelmektedir. Tüm yaşamımız boyunca sürekli olarak başkaları ile ilişkiler kurar ve bu ilişkilerden bazılarını sonlandırırız.

Farklı kişiliklere ve farklı çevresel koşullara sahip olan insanoğlunun kurduğu ilişkiler de bu farklılıklardan dolayı çeşitli sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ama neyse ki insanoğlunun binlerce yıllık ilişki kurma pratiği birçok zorluğun aşılmasında oldukça yardımcı olmaktadır. Öyle ki çoğu zaman iki farklı kişiliğin bir araya gelerek oluşturduğu ilişki farklı bir bütünlük sergileyebilmektedir. Yani iki farklı kişilik ortak bir potada eriyerek üçüncü bir kişilik ortaya çıkarabilmektedir.

İlişki terapisi, bir terapistin çiftle birlikte veya ayrı ayrı çalışarak ilişkideki sorunları anlaması ve bu sorunları çözmek için stratejiler geliştirmesi sürecidir. Terapi sürecinde, çiftler iletişim, güven, saygı, yakınlık, cinsellik gibi konuları ele alırlar. Terapist, her iki kişinin de hislerine saygı duyar ve her birinin ne hissettiğini anlamalarına yardımcı olur. İlişki terapisi, çiftlerin problemleri çözmelerine yardımcı olmak için birçok teknik kullanır. Bunlardan bazıları iletişim becerileri geliştirme, duygusal bağlılığı artırma, çatışma çözme stratejileri gibi tekniklerdir.

Hangi durumlarda ilişki terapisi önerilir?

İlişki terapisi, romantik ilişkilerde ortaya çıkan çeşitli problemler için önerilir. İlişki terapisi, evli çiftler, nişanlılar veya herhangi bir türde romantik ilişkisi olan herhangi bir insan için faydalı olabilir. İşte ilişki terapisi için önerilen durumlardan bazıları:

 1. İletişim sorunları: İletişim eksikliği veya yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan problemler için ilişki terapisi önerilir. Terapi, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 2. Güvensizlik ve kıskançlık: Eğer bir kişi güvensizlik veya kıskançlık sorunları yaşıyorsa, bu, ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. İlişki terapisi, çiftlerin birbirlerine güvenlerini yeniden kazanmalarına ve kıskançlık sorunlarını çözmelerine yardımcı olabilir.
 3. İlgisizlik veya yalnızlık hissi: Eğer bir kişi kendini yalnız veya ihmal edilmiş hissediyorsa, ilişki terapisi, çiftin birbirlerine olan ilgisini yeniden canlandırmalarına yardımcı olabilir.
 4. Cinsel sorunlar: Cinsel problemler ilişkiyi etkileyebilir ve çiftler arasında çatışmaya neden olabilir. İlişki terapisi, çiftlerin cinsel sorunlarını ele alarak, daha sağlıklı bir cinsel yaşam oluşturmalarına yardımcı olabilir.
 5. Finansal problemler: Finansal problemler, ilişkide stres ve çatışma yaratabilir. İlişki terapisi, çiftlerin para yönetimi ve finansal kararlar konusunda anlaşmalarını sağlayarak, finansal problemleri çözmelerine yardımcı olabilir.
 6. Çatışmalar: Çiftler arasında sık sık çatışma yaşanıyorsa, ilişki terapisi, çatışmaların nedenini belirleyerek ve çözüm için stratejiler geliştirerek, ilişkiyi iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 7. İlişkiyi yeniden canlandırmak: Bazı çiftler, uzun süreli bir ilişki yaşadıktan sonra, birbirlerine karşı ilgisizlik veya monotonluk hissi yaşayabilirler. İlişki terapisi, çiftlerin birbirlerine olan ilgi ve sevgilerini yeniden canlandırmalarına yardımcı olabilir.
 8. Boşanma kararı alındığında: Evet boşanma da ilişki terapistinin çalışma alanlarından bir tanesidir. Çünkü boşanma süreci ile birlikte birey partnerinden fiziksel olarak ayrılsa bile zihinsel ve duygusal olarak ayrılamadığı gibi, çocuk sahibi olmaları halinde aralarındaki ilişki çatışmalı bile olsa bir şekilde devam etmektedir. Hatta çoğu zaman çocuk ve aileler üzerinden eski eşler arasındaki ilişki dolaylı olarak sürmektedir.

Bu sadece birkaç örnek olup, ilişki terapisi, ilişkideki her türlü sorun için önerilebilir.

Neden ilişkilerde sorun yaşarız?

Kurduğumuz ilişkilerde farklı nedenlerle sorunlar yaşarız. Bunu hemen hemen ilişki kuran her birey yaşar. Ayrıca hepimizin karşılaştığımız sorunlarla nasıl baş edeceğimize dair bir mücadele sandığımız vardır. Çocukluk yıllarımızdan beri bu sandığa “bir sorunla karşılaştığımızda ne yapmalıyız?” sorusuna ilişkin çözüm önerileri saklarız. Gerektiği zaman o sandıktan ihtiyacımız olan baş etme stratejimizi belirler ve ona göre çözüm üreteceğini düşündüğümüz bir davranışı ortaya çıkarırız. Çoğu zaman bu şekilde sorunlarımızın üstesinden de gelebiliriz.

Ama bazen sandığımızdaki strateji ve çözüm davranışları yetersiz kalır. Ne yaparsak yapalım işin içinden çıkamayız. Hatta bazen çözüm olur diye ortaya koyduğumuz davranışımız sorunun ta kendisi oluverir. İşte bu durumlarda ilişki terapisti dediğimiz uzman imdadımıza yetişmektedir. Özellikle son 10-15 yıldır ilişki terapisi ülkemizde gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlişki terapisi nasıl işler?

İlişki terapisi, bir terapist veya danışman eşliğinde gerçekleştirilen bir terapi türüdür ve çiftlerin ilişki sorunlarını ele almayı amaçlar. İlişki terapisi, genellikle bireysel terapiye benzer, ancak odak noktası romantik ilişki sorunlarına yöneliktir.

İlişki terapisi, bir dizi görüşme ve etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir. Terapi genellikle bir saat sürer ve terapist, her iki partnerin de katılımını bekler. İlişki terapisi aşağıdaki şekillerde çalışır:

 1. Sorunların belirlenmesi: İlişki terapisi, öncelikle çiftin sorunlarını belirlemek için bir ön görüşme ile başlar. Terapist, her bir partnerin görüşlerini ve duygularını dinler ve sorunları belirler. Bu aşama, terapistin sorunları daha iyi anlamasına ve tedavi planını oluşturmasına yardımcı olur.
 2. İletişim geliştirme: İlişki terapisi, çiftlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Terapist, çiftin iletişim tarzını değerlendirir ve daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olacak ipuçları ve stratejiler sağlar.
 3. Stratejilerin geliştirilmesi: Terapist, çiftin sorunlarını ele almak için bir dizi strateji sunar. Bu stratejiler, çiftin sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeyi içerebilir.
 4. Kendini anlama: İlişki terapisi, çiftlerin kendi duygularını ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur. Terapist, her bir partnerin duygularını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir dizi etkinlik önerir.
 5. Hedeflerin belirlenmesi: Terapist, çiftle birlikte hedefler belirler. Bu hedefler, çiftin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını, sorunları çözmelerini ve ilişkilerini geliştirmelerini amaçlar.
 6. Takip etme: İlişki terapisi, birkaç seans sürer ve terapist çiftle birlikte ilerleme kaydeder. Terapist, çiftin sorunlarına çözüm bulmalarına ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olacak stratejileri uygulamalarına yardımcı olur.

İlişki terapisi süreci, her çift için farklı olabilir ve çiftlerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.

İlişki terapisi ne kadar sürer?

İlişki terapisi süresi, çiftlerin ihtiyaçlarına ve terapiye katılmak için verdikleri zaman ve çabanın miktarına bağlı olarak değişebilir. Çiftlerin sorunlarına bağlı olarak, terapi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Terapinin süresi, çiftin sorunlarının ne kadar karmaşık ve derin olduğuna bağlı olarak değişebilir. Bazı çiftler, sadece birkaç seans ile sorunlarını ele alabilirken, diğer çiftlerin terapinin birkaç ay sürmesi gerekebilir. Terapinin başarılı olması için, çiftlerin terapiye katılımı düzenli ve istikrarlı olmalıdır.

Terapi süresinin belirlenmesi, terapistin çiftle birlikte belirlediği hedeflere ve ilerlemeye bağlıdır. Terapist, çiftin ilerlemesini takip eder ve gerekirse terapi süresini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, çiftlerin terapi süresi konusunda gerçekçi beklentileri olması ve terapi süresinin belirsizliği ile rahat hissetmeleri önemlidir.

İlişki terapisi kısa süreli ve uzun süreli terapi olarak ikiye ayırılabilir. Kısa süreli ilişki terapisi karmaşık ve kronik olmayan ilişki sorunlarında etkilidir. Ortalama 10-20 seans sürmektedir. Uzun süreli ilişki terapisi kronik ilişki problemlerinde etkilidir. 20 seanstan daha fazla sürebilmektedir.

İlişki terapisinde bireysel görüşmeler 50 dakika sürmektedir. Çift görüşmeleri ise 70 dakikadır. Bazen 90 dakikaya kadar çıkan ilişki terapisi süreleri ile de karşılaşmak mümkündür. Tabii ki bu süreler de standart olmayıp, psikolojik destek aldığınız uzmanın terapi stiline ve takip ettiği terapi kuramına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu anlamda bakıldığında bazen görüşmelerin 40 dakika sürdüğü ya da 70 dakikadan daha fazla sürdüğü görülebilmektedir. Bu durumda ücretlendirme de ona göre yapılmaktadır.

İlişki terapisi ücretleri ne kadardır?

İlişki terapisi ücretleri, terapistin deneyimine, eğitimine ve bölgesine göre değişebilir. Ayrıca, terapi seanslarının sıklığı, süresi ve toplam sayısı da fiyatı etkileyebilir.

Özel kliniklerde veya bireysel terapistlerde seans başına ortalama ücretler genellikle 400 ila 1000 TL arasında değişebilir. Bazı terapistler, toplam terapi süresi için bir ücret belirlerken, diğerleri seans başına ödeme yapmanızı isteyebilir.

Ayrıca, bazı sigorta şirketleri, ilişki terapisini kapsayan sağlık sigortası planları sunarlar. Bu planlar genellikle terapi ücretlerinin bir kısmını veya tamamını ödeyebilir. Ancak, her sigorta planı farklı olduğundan, ilişki terapisi için ödeme yapmadan önce sigorta şirketinizle iletişime geçmeniz önerilir.

İlişki terapisi ücretleri konusunda kaygılarınız varsa, bazı terapistler, ücretler konusunda esnek olabilir veya ücretleri müzakere edebilir. Ayrıca, bazı terapistler, düşük ücretli veya ücretsiz terapi seansları sunan kuruluşlarda çalışabilirler.

İlişki terapisi yapmak için ne tür bir uzmana gitmek gerekir?

İlişki terapisi almak için, evlilik ve aile terapisi konusunda uzmanlaşmış bir terapist veya psikolog aramalısınız. Bu tür terapistler, çiftlerin ilişkilerini ve evliliklerini ele almak için özel olarak eğitilirler ve çiftlerin sorunlarını anlamalarına, çözmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olacak becerileri ve araçları sunabilirler.

İlişki terapisi konusunda uzmanlaşmış terapistler, klinik psikologlar, evlilik ve aile terapistleri, sosyal çalışmacılar veya psikiyatristler olabilir. Ayrıca, bazı terapistler, çiftlerin cinsel sorunlarını ele almak için özel olarak eğitilmiş seks terapistleri de olabilir.

Terapist seçerken, lisanslı ve sertifikalı bir terapist aramak önemlidir. Ayrıca, terapistin terapi süreci ve hedefleri hakkında açık bir şekilde konuştuğundan emin olun. Terapistinizin, çiftlerin bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş bir terapi planı sunması da önemlidir.

İlişki terapisi bana yardımcı olabilir mi?

Aslında bu soru şu şekilde sorulmalıdır: 

Ya gittiğim ilişki terapistinden yararlanamazsam! 

Çünkü hiçbir ilişki terapisti çiftlerin ilişki sorunlarını sihirli bir şekilde çözme gücüne sahip değildir. Psikoterapi süreci destek alan kişilerin kendi yaşamlarındaki sorunları çözebilmeleri için onlara destek olunan, farkındalık oluşturulmasına yardım edilen, kişilerin kendilerinin bile farkında olmadıkları duygu, düşünce ve davranışları ile tanışmalarına aracılık yapılan bir süreçtir. 

Aslında bu süreci hukuk alanındaki bir örnekle daha net anlatabilirim. Bir sorun nedeniyle başınızın belaya girdiğini ve hukuki bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşünün. Yapacağınız ilk iş bir avukat bulmaktır. Avukata bütün sorunu anlatırsınız, hatalarınızı da anlatırsınız, haklı olduğunuz yanları da. Avukatınızın yaşadığınız problemi yok etmek veya mahkeme sürecini ortadan kaldırarak sizin sorundan kurtulmanızı sağlamak gibi bir gücü bulunmamaktadır. 

Ancak size bazı tavsiyeler verir, sorun yaşadığınız kişilere karşı nasıl davranacağınıza ilişkin, mahkemede aleyhinize kullanılmaması için davranışlarınızda ne tür değişiklikler yapacağınıza ilişkin. Eğer siz bu tavsiyelere uyar ve davranışlarınızı avukatınızın dediği gibi düzenlerseniz, her şey yasaların ön gördüğü şekilde ve en az zararı alacağınız biçimde sonlanır. Ama siz avukatınızın verdiği bilgilerin dışına çıkar, davranışlarınızı değiştirmekten uzak durursanız, o zaman mahkeme sürecinin sonunda istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız. 

Psikoterapi süreci bir tavsiye verme süreci değildir. 

İlişki terapistleri arkadaşlarınız gibi size “şunu yaparsan ilişkin düzelir” demezler. Çünkü tavsiyelerle davranış değiştirmek oldukça zordur. Ancak ilişki terapisti bu süreçte ilişkinizi analiz eder. İlişkinizde yaşadığınız sorunları ve muhtemel nedenlerini size gösterir. Sizin bütün psikolojik olanaklarınızı değerlendirilerek çözüm yolları oluşturulmaya çalışır. 

Ayrıca evlilik terapisi sürecinde terapistiniz, oluşturulan çözüm yollarının ilişkinizde uygulanması ve ilişkinizi nasıl değiştirdiğini izlemektedir. Bu süreçte eğer sorunlarınızın çözümü için siz ve eşiniz aktif bir rol alır, yanlışlarınızla yüzleşmeyi kabul eder, davranışlarınızı değiştirmeye ve sorumluluk almaya gönüllü olursanız sonunda mutluluğu ve huzuru yakalamış olursunuz. 

İlişki terapisi, birçok farklı şekilde çiftlere faydalı olabilir. İlişki terapisi sürecinde çiftler, birbirlerine karşı duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak araçlar ve beceriler öğrenirler. Bu, ilişkilerinde daha açık ve anlayışlı bir iletişim kurmalarına ve daha sağlıklı bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İlişki terapisi ayrıca çiftlerin çatışmalarını yönetmelerine, çatışma ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Terapistler, çiftlere çatışmalarını ele almalarına ve çatışma çözme becerileri öğrenmelerine yardımcı olacak teknikler ve araçlar sunabilirler.

İlişki terapisi, çiftlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve destekleyici olmalarına da yardımcı olabilir. Terapi, çiftlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamalarına, bu ihtiyaçları karşılamak için çözümler bulmalarına ve birbirlerinin destekleyici olduğu bir ortam yaratmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, ilişki terapisi, çiftlerin cinsel ilişkilerini ve duygusal bağlarını geliştirmelerine de yardımcı olabilir. Terapistler, çiftlere cinsel işlev bozuklukları, farklı cinsel tercihler ve cinsel uyumsuzluklar gibi konularda destek sağlayabilirler. Sonuç olarak, ilişki terapisi, çiftlerin iletişim, çatışma yönetimi, anlayış ve destek gibi alanlarda becerilerini geliştirerek daha sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İlişki terapisi sürecinde neler yapılır?

İlişki terapisi süreci, her çiftin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir, ancak genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Öncelikle, terapist çiftlerin hikayelerini dinler ve ilişkilerindeki sorunları anlamaya çalışır. Bu, çiftlerin iletişim tarzları, beklentileri, çatışmaları, değerleri ve diğer ilişki dinamiklerini anlamalarına yardımcı olur.
 2. Terapist, çiftlerin mevcut durumunu ve hedeflerini anlamak için bir değerlendirme yapar. Bu, çiftlerin sorunlarına ve terapide ele almak istedikleri konulara odaklanır.
 3. Terapist, çiftlere, anlaşmazlıkları çözmelerine, duygusal bağlarını güçlendirmelerine ve sağlıklı bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olacak teknikler ve araçlar sunar.
 4. Terapist, çiftlerin ilişki dinamiklerini daha iyi anlamaları için, çiftlerin birbirleriyle yüzleşmelerine ve duygusal olarak bağlantı kurmalarına yardımcı olacak etkileşim egzersizleri, rol oyunları ve diğer etkinlikler önerir.
 5. Terapist, çiftlerin birbirlerine karşı açık ve sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olacak iletişim becerileri öğretir.
 6. Terapist, çiftlerin çatışmalarını ele almalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olacak çatışma çözme becerileri öğretir.
 7. Terapist, çiftlerin ilişkilerindeki pozitif değişimleri takip etmek için ilerlemeyi izler ve gerekirse terapi planını ayarlar.

İlişki terapisi süreci, çiftlerin terapiden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için birçok farklı teknik, araç ve stratejiyi birleştirir. Terapi süreci, çiftlerin ilişkilerindeki zayıf noktaları ele alırken birbirlerini anlamalarına ve birbirlerine yakınlaşmalarına yardımcı olmak için özelleştirilir.

İlişki terapisi kimlere yardımcı olabilir?

İlişki terapisi, romantik ilişkilerinde problemler yaşayan herkese yardımcı olabilir. Evli çiftler, nişanlılar, birlikte yaşayan çiftler ve uzun süreli ilişkileri olan çiftler gibi farklı ilişki türlerinde bulunan herkes, ilişki terapisinden yararlanabilir.

İlişki terapisi ayrıca, çiftlerin iletişim sorunları, bağlılık sorunları, sadakat sorunları, cinsel sorunlar, finansal sorunlar, aile sorunları, uyum sorunları ve diğer pek çok sorunla mücadele etmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, çiftler terapiye gitmeden önce sorunlarına müdahale etmek için birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak için de terapiden yararlanabilirler. İlişkilerinde büyük bir sorun olmasa bile, birbirlerine daha iyi anlamak ve ilişkilerini daha da geliştirmek isteyen çiftler de ilişki terapisi alabilirler.

İlişki terapisi, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, çatışmaları çözmelerine ve daha sağlıklı bir şekilde ilişki kurmalarına yardımcı olur. Terapi sürecinde, çiftlerin ihtiyaçlarını anlamalarına, birbirlerine karşı duyarlılık geliştirmelerine ve birbirlerine karşı saygı duymalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanılır.

Ancak, ilişki terapisi her zaman işe yaramayabilir. Terapi süreci, her çift için farklıdır ve bazı çiftlerin ihtiyaçları ve beklentileri diğerlerinden farklı olabilir. Ayrıca, terapiye katılmak için hem çiftlerin istekli ve açık olmaları gereklidir. Terapi sürecinde, çiftlerin değişiklik yapmak için çaba göstermeleri ve uygulamaları gereken teknikleri öğrenmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, ilişki terapisi, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları ele alarak, daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir. Ancak, her durum için uygun olmayabilir ve çiftlerin terapiye açık olmaları ve terapi sürecinde çaba göstermeleri gerekmektedir.

İlişki terapisi başarı oranları nelerdir?

İlişki terapisi başarı oranları, birçok faktöre bağlıdır ve her çift için farklılık gösterebilir. Terapinin etkisi, çiftlerin terapiye ne kadar istekli oldukları, sorunlarının ne kadar ciddi olduğu ve terapiye ne zaman başladıkları gibi faktörlere bağlıdır.

Araştırmalar, çiftlerin ilişki terapisi aldıktan sonra sorunlarının %70 ila %80’inin azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte, terapiden sonra sorunlar tamamen ortadan kalkmayabilir ve bazı durumlarda çiftler ayrılma kararı alabilirler.

Terapinin başarısı, çiftlerin terapi sürecindeki katılımına ve terapiste olan güvenlerine de bağlıdır. Terapiste olan güven eksikliği veya terapinin sonucuna inanmama gibi faktörler, terapinin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu konuda meşhur bir fıkra var. Adamın biri terapiste gitmiş. Yatağa yattığında yatağın altında bir adam olduğunu hissettiğinden ve bu hissin onu uyutmadığından bahsetmiş. Terapist, bu sorunu çözebileceğini, haftada iki gün toplamda 6 ay boyunca kendisine gelmesi gerektiğini söylemiş. Ve her seans için 300 TL ödemesi gerektiğini belirtmiş. Adam parayı fazla bularak terapi odasından ayrılmış. Aylar sonra terapistle adam dışarda karşılaşmış ve terapist adama nasıl olduğunu sormuş. Adam iyi olduğunu, çıktıktan sonra yaşlı bir adamla karşılaştığını söylemiş. Yaşlı adamın kendisine “hayırdır üzgün görünüyorsun” dediğini ve kendisinin de sorununu anlattığını söylemiş. Terapist adama yaşlı adamın ne cevap verdiğini sormuş. Adam da, eğer yatağın altında birisi olduğunu hissediyorsan yatağın bacaklarını kes olsun bitsin dediğini söylemiş. Yatağın ayaklarını kestiğinden beri rahatça uyuduğunu da eklemiş.

Tabi bu bir fıkra. Keşke yatağın bacakları kesilince içimizdeki his kayboluyor olsaydı. Yatakları bacaksız imal ederdi insanoğlu, olup biterdi. Ne yazık ki insan denen meçhul basit bir iki tavsiye ile davranışlarını değiştiremiyor. Bu nedenle evlilik terapisi işe yarar mı sorusuna kesinlikle evet yarar cevabını verebiliriz. Dünya üzerinde milyonlarca kişi bu desteği almakta ve ilişki sorunlarının üstesinden gelmektedir. 

Ve tabi evlilik terapisinden yararlananlardan belki de daha çoğu astrologlar, medyumlar gibi sundukları hizmetin bilimselliği tartışılır kişilerden destek almak için beklemektedir. Onlar bile “ilerde şöyle olacak, şu ayda tartışmayın, şu ayda ona sürpriz yap gibi” tavsiyelerle ilişkilerini yürütebiliyorsa, bilimsel olan, metodları ve sonuçları hem denetlenebilen hem de ıspatlanabilen terapi yaklaşımları ile yarar elde etmeniz neden imkansız olsun?

Sonuç olarak, ilişki terapisi başarı oranları değişebilir, ancak birçok çift için faydalı olabilir ve ilişkilerini düzeltmelerine yardımcı olabilir.

Yorum yapın